De Wet Van Christus Een Katholieke Moraaltheologie Voor Priesters En Leken - minik.cf

katholiek org over de rooms katholieke kerk - inleiding de rooms katholieke kerk is een gemeenschap van mensen die rondom haar ambtsdragers wil leven in navolging van christus de kerk wil dus geen abstract onpersoonlijk of bureaucratisch instituut zijn maar een netwerk waarin concrete personen en mensen centraal staan, compendium van de sociale leer van der kerk vatican va - presentatie het verheugt mij om het compendium van de sociale leer van de kerk voor te stellen dat op vraag van paus johannes paulus ii werd uitgewerkt om een compact maar compleet overzicht te geven van de sociale leer van de kerk het omvormen van de sociale realiteiten door de kracht van het evangelie waarvan vrouwen en mannen getrouw aan christus getuigenis afleggen is altijd al een, augustijns instituut eindhoven publicaties zoekpagina - al nr jaar al afk titel aard en beschrijving vertalingen 1 386 acad de academicis libri tres tegen de academici drie boeken filosofie verbatim van drie gesprekken tussen augustinus en de jongemannen licentius de zoon van romanianus en trygetius