De Wet Van Christus Een Katholieke Moraaltheologie Voor Priesters En Leken - minik.cf

katholiek org over de rooms katholieke kerk - inleiding de rooms katholieke kerk is een gemeenschap van mensen die rondom haar ambtsdragers wil leven in navolging van christus de kerk wil dus geen abstract onpersoonlijk of bureaucratisch instituut zijn maar een netwerk waarin concrete personen en mensen centraal staan, augustijns instituut eindhoven publicaties zoekpagina - al nr jaar al afk titel aard en beschrijving vertalingen 1 386 acad de academicis libri tres tegen de academici drie boeken filosofie verbatim van drie gesprekken tussen augustinus en de jongemannen licentius de zoon van romanianus en trygetius